((اطلاعیه مهم ))

 بر اساس ابلاغیه استانداری مرکزی برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری اراک ،روز جمعه مورخ 1400/5/9 لغو گردیده است .

لطفا منتظر ابلاغیه بعدی باشید.

 جهت استفاده از منابع (عمومی  و تخصصی ) آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلود : منابع آزمون عمومی و تخصصی