جدول دوره های ارتقاء عمران در تابستان ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۳۹۰
دوره های ارتـقاء عمران (نظارت3به2 و نظارت 2به 1 و طراحی3به 2 و طراحی 2 به 1)

مهندسین محترم ! دقت فرمایید قبل از پرداخت وجه یکبار فرم ثبت نام را تکمیل و از ظرفیت داشتن دوره اطمینان حاصل فرمایید.

                            نام دوره

صلاحیت ارتقاء

استاد

تاریخ و ساعت  برگزاری

مدت

تاریخ و ساعت آزمون

هزینه (ریال)

توضیحات

اصول حرفه ای و خدمات مهندسی مدیریت و کیفیت ساخت کد ( 312 )

عمران نظارت

(  پایه سه به دو)

دکتر میرحسینی

5 و 6 تیر

ساعت شروع  8:30 صبح

16 ساعت

14 تیر

ساعت 15

1.730.000

خاتمه یافته

ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

اصول حرفه ای و خدمات مهندسی مدیریت و کیفیت ساخت کد ( 312 )

عمران نظارت

(  پایه سه به دو)

دکتر میرحسینی

5 و 6 تیر

ساعت شروع  8:30 صبح

16 ساعت

14 تیر

ساعت 15

1.730.000

خاتمه یافته

بتن های ویژه و روش های خاص بتن های ریزی ( 316 )

عمران نظارت

 ( پایه دو  به یک)

دکتر طاهری

17 و 18 تیرماه

ساعت شروع  9 صبح

16 ساعت

21تیرماه

 ساعت 15

1.730.000

خاتمه یافته

روش های تولید صنعتی ساختمان ( 318 )

عمران نظارت

 ( پایه دو  به یک)

دکتر لاجوردی

9 و 10 مرداد ماه

ساعت شروع  9:00 صبح

16 ساعت

18مردادماه

 ساعت 15

1.730.000

ظرفیت تکمیل

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها  ( 317 )

عمران نظارت

 ( پایه دو  به یک)

دکتر ضیغمی

19شهریور ساعت شروع  9صبح

20شهریور  ساعت شروع  16:00 عصر

16 ساعت

23شهریور

 ساعت 15

1.730.000

ظرفیت تکمیل

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی کد (324)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

دکتر مظاهری

24و25و26 تیرماه

ساعت شروع  9:00 صبح

24 ساعت

4مردادماه

 ساعت15

2.100.000

در حال ثبت نام

ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی کد (324)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

دکتر مظاهری

24و25و26 تیرماه

ساعت شروع  9:00 صبح

24 ساعت

4مردادماه

 ساعت15

2.100.000

در حال ثبت نام

بهسازی خاک کد (321)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام

ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

بهسازی خاک کد (321)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام

مبانی مدلسازی رایانه ای کد(322)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام

ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

مبانی مدلسازی رایانه ای کد(322)

عمران محاسبات

(  پایه سه به دو)

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام

سیستم های مقاوم وبتن آرمه کد( 329)

عمران محاسبات

(  پایه دو به یک)

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام

شالوده های عمیق کد( 331)

عمران محاسبات

(  پایه دو به یک)

دکتر انوری

اعلام خواهد شد

24 ساعت

اعلام خواهد شد

2.100.000

در حال ثبت نام
آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۴۰۰