دوره های ارتـقاء معماری و عمران (اجرا)۳ به ۲ و ۱ در تابستان ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۳۳۲۸

دوره های ارتـقاء معماری و عمران (اجرا)3 به 2 و 1

مهندسین محترم ! دقت فرمایید قبل از پرداخت وجه یکبار فرم ثبت نام را تکمیل و از ظرفیت داشتن دوره اطمینان حاصل فرمایید.

 

نام دوره

صلاحیت ارتقاء

استاد

تاریخ و ساعت  برگزاری

مدت

تاریخ و ساعت آزمون

هزینه (ریال)

توضیحات

اجرای ساختمانهای بتنی کد 812

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

دکتر آخوندی

12 و 13 و 14 تیرماه

ساعت شروع  14:30 ظهر

24 ساعت

22تیر ساعت15

2.100.000

خاتمه یافته

             ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

اجرای ساختمانهای بتنی کد 812

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

دکتر آخوندی

12 و 13 و 14 تیرماه

ساعت شروع  14:30 ظهر

24 ساعت

22تیر ساعت15

2.100.000

خاتمه یافته

آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط کد 816

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس صورتگر

29تیر ساعت 15

30و 31 تیر ساعت 8:30

24 ساعت

5مرداد ساعت 15

2.100.000

ظرفیت  تکمیل

  ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط کد 816

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس صورتگر

29تیر ساعت 15

30و 31 تیر ساعت 8:30

24 ساعت

5مرداد ساعت 15

2.100.000

در حال

ثبت نام

اجرای ساختمانهای فولادی کد 811

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

دکتر میناوند

16 و 17 و 18 مردادماه

ساعت شروع  13ظهر

24 ساعت

25مرداد ساعت15

2.100.000

ظرفیت  تکمیل

  ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

اجرای ساختمانهای فولادی کد 811

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

دکتر میناوند

16 و 17 و 18 مردادماه

ساعت شروع  13ظهر

24 ساعت

25مرداد ساعت15

2.100.000

در حال

ثبت نام

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد 817

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس بیات

30و 31 مرداد و 1 شهریور ماه

ساعت 9

24 ساعت

8شهریور ساعت15

2.100.000

ظرفیت  تکمیل

  ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد 817

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس بیات

30و 31 مرداد و 1 شهریور ماه

ساعت 9

24 ساعت

8شهریور ساعت15

2.100.000

در حال

ثبت نام

روش های ساخت و فن آوری نوین اجرای ساختمان کد 814

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس صورتگر

3 و 4 و 5 شهریورماه

ساعت 8:30

24 ساعت

9شهریور ساعت15

2.100.000

ظرفیت  تکمیل

  ویژه نمرات (49-48 آزمون مهر 99)

روش های ساخت و فن آوری نوین اجرای ساختمان کد 814

اجرا

 ( پایه 3به 2 و 1)

مهندس صورتگر

3 و 4 و 5 شهریورماه

ساعت 8:30

24 ساعت

9شهریور ساعت15

2.100.000

در حال

ثبت نام

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۴۰۰