ثبت نام دوره های معماری

تعداد بازدید:۱۴۶۲

 

نام دوره صلاحیت ارتقاء استاد تاریخ و ساعت برگزاری مدت (ساعت) تاریخ و ساعت آزمون هزینه (ریال) توضیحات
بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری کد 111 معماری نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) آقای مهندس نوراییان 9 و 10تیرماه ساعت 9 صبح 16 ساعت 15 عصر ، سه شنبه مورخ 1400/4/15 1/730/000 دوره خاتمه یافته است
معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان کد 112 معماری نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) خانم مهندس دهبان

14 شهریور ساعت 15 عصر

15 شهریور ساعت 8 صبح

16 21 شهریور ساعت 15 1/730/000 در حال ثبت نام

ویژه نمرات 49-48 آزمون مهر 99 - معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان کد 112

معماری نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) خانم مهندس دهبان

14 شهریور ساعت 15 عصر

15 شهریور ساعت 8 صبح

16 21 شهریور ساعت 15 1/730/000 در حال ثبت نام
مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان کد 113 معماری نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) خانم مهندس دهبان 18 و 19 مرداد ماه ساعت 8 صبح 16 24 مرداد ساعت 15 1/730/000 دوره خاتمه یافته است

ویژه نمرات 49-48 آزمون مهر 99 -

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان کد 113

معماری نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) خانم مهندس دهبان 18 و 19 مرداد ماه ساعت  15 عصر 16 24 مرداد ساعت 15 1/730/000 دوره خاتمه یافته است
اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه کد 114 معماری نظارت و طراحی (پایه 2 به 1) آقای مهندس کریمی مشاور 13 و 14 شهریور ساعت 9 صبح 16 17 شهریور ساعت 15 1/730/000 در حال ثبت نام
معماری زمینه گرا در زمینه بافت ها کد 115 معماری نظارت و طراحی (پایه 2 به 1) اقای مهندس نورییان
20 و 21 مرداد ساعت 9 صبح

16

 

26 مرداد ساعت 15

1/730/000

دوره خاتمه یافته است
الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان کد 116 معماری نظارت و طراحی (پایه 2 به 1) آقای مهندس شعبانیان 10 و 11 شهریور ساعت 9 صبح 16 16 شهریور ساعت 15 1/730/000 در حال ثبت نام

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰