دوره های در حال اجرای مرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۹۳۶
فیلم ضبط شده دوره آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط کد 816 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم  
فیلم ضبط شده دوره تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانهای 2 کد 417 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۴۰۰