منابع آزمون تبدیل وضیعت شهرداریهای استان مرکزی

تعداد بازدید:۶۰۱۳

 

تاریخ ثبت نام : 1400/8/20 لغایت 1400/8/22

تاریخ برگزاری آزمون : ساعت 9 صبح جمعه مورخ 1400/8/28

محل برگزاری : اراک - خیابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی - مجتمع قائم مقام فراهانی

 نتایج رشته شغلی آتش نشان 

نتایج رشته شغلی تحلیل گر سیستم

نتایج رشته شغلی حسابدار

نتایج رشته شغلی کارشناس امور اداری

نتایج رشته شغلی تاسیسات

نتایج رشته شغلی  حقوق

نتایج رشته شغلی  روابط عمومی

نتایج رشته شغلی  محیط زیست

نتایج رشته شغلی متصدی امور دفتری

نتایج رشته شغلی مهندس راه و ساختمان -1

نتایج رشته شغلی مهندس راه و ساختمان -2

منبع سوالات عمومی آزمون تبدیل وضعیت استخدامی شهرداریهای استان مرکزی 

(این منبع برای تمامی رشته شغلها استفاده شده است)

 نام منبع : قانون شهرداریها

جهت استفاده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود : قانون شهرداریها

 

منابع سوالات اختصاصی آزمون تبدیل وضعیت استخدامی شهرداریهای استان مرکزی 

نام رشته شغل : باغبانی و فضای سبز

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : فضای سبز شهری

  دانلود منبع شماره 2  :  اصول  برنامه ریزی فضای سبز شهری

 

نام رشته شغل : کارشناسی بهداشت محیط - کارشناس محیط زیست 

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : خدمات شهری 

  دانلود منبع شماره 2  : اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کارشناسی امور مالی  - حسابدار- مسئول خدمات مالی  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کاردان -کارشناس روابط عمومی  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کارشناس آتش نشانی -آتش نشان-راننده آتش نشان  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : اصول و مبانی عملیات امداد و نجات

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : مهندس راه و ساختمان - کارشناس شهرسازی - معماری - نقشه بردار 

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آشنایی با امور قراردادها و پیمانها 

  دانلود منبع شماره 2  :  مدیریت طرح های عمرانی در شهرداری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کارشناس امور اداری - مسئول خدمات اداری   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداریها 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس حقوق  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران  

  دانلود منبع شماره 2  : نظام حقوقی نحوه تملم املاک در شهرداریها

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس تحلیل گر سیستم  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : مهارتهای هفت گانه (ICDL)   

  دانلود منبع شماره 2  : نقش فناوری اطلاعات در توسعه شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

 

نام رشته شغل : مسئول دفتر - متصدی امور دفتری   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آیین نگارش و مکاتبات اداری   

 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس تحلیل گر تاسیسات   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : تاسیسات و زیر ساخت های شهری 

  دانلود منبع شماره 2  : تاسیسات شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۰