منابع آزمون و افراد مجاز شهرداری اراک

تعداد بازدید:۴۳۸۸

 

تاریخ ثبت نام : 1400/8/29 لغایت 1400/9/01

تاریخ برگزاری آزمون : ساعت 9 صبح جمعه مورخ 1400/09/05

محل برگزاری : اراک - خیابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی - مجتمع قائم مقام فراهانی

ورود به فرم ثبت نام

منبع سوالات عمومی آزمون تبدیل وضعیت استخدامی شهرداریهای استان مرکزی 

(این منبع برای تمامی رشته شغلها استفاده شده است)

 نام منبع : قانون شهرداریها

جهت استفاده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود : قانون شهرداریها

نام رشته شغل : کارشناسی بهداشت محیط - کارشناس محیط زیست 

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : خدمات شهری 

  دانلود منبع شماره 2  : اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس محیط زیست
1 میلاد آوازه اراک
2 محسن رضایی اراک
3 رضا  طهماسبی اراک
4 علی اکبر چراغیان اراک
5 علی عدلیه اراک
6 راحله  مرادی اراک
7 میلاد قبادی نسب اراک
8 هانیه  حاتمی اراک
9 مجتبی نوروزی اراک
10 آرش عیسوند اراک
11 نیلوفر رحمتی اراک
12 عطیه روستا اراک
13 نسترن کریمی اراک
14 امید  دهقانی اراک
15 پیام میرباقری اراک
16 علیرضا بهادرستانی اراک
17 احمد رضا شفاعتی اراک
18 مهرانگیز اکبری اراک
19 احمد فراهانی اراک
20 مهران چارکامیانی اراک
21 فاطمه حیدری داینی اراک
22 محدثه  سبزی اراک
23 آرزو نعمتی اراک
24 وحید  برزابادی اراک
25 مهدی توسلی اراک

 

نام رشته شغل : بازرس -کارشناسی امور مالی  - حسابدار- مسئول خدمات مالی  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: حسابدار
1 مجید  خیرآبادی اراک
2 حسین بیانی اراک
3 معصومه کریمی اراک
4 مهتاب جیریایی اراک
5 بهاالدین ساداتی نژاد اراک
6 محمدرضا شمس آبادی فراهانی اراک
7 نیر حاجی طاهر اراک
8 سمیه حسینی اراک
9 لیلا  زندی فر اراک
10 سعیده  شمسی اراک
11 نفیسه احمدی اراک
12 اویس زهره وندیان اراک
13 زینب رادمان مقدم اراک
نام رشته شغل: بازرس
1 مهدی  کشاورزیان اراک
2 محدثه شفیعی اراک
3 سعید آنجفی اراک
4  ابوالقاسم محمدی کمال اراک

 

نام رشته شغل : مهندس راه و ساختمان - کارشناس شهرسازی - معماری - نقشه بردار 

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آشنایی با امور قراردادها و پیمانها 

  دانلود منبع شماره 2  :  مدیریت طرح های عمرانی در شهرداری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: مهندس راه و ساختمان، شهرسازی، معماری، آرشیتکت
ردیف نام نام خانوادگی نام شهرداری
1 یونس  کریمی صدر  اراک
2 محسن  فرجی اراک
3 امیر داودیان پور اراک
4 محمدرضا صادقی اراک
5 امیر مقدم زاده اراک
6 نازنین توجه اراک
7 نیما حسین پور اراک
8 محمد  افراسیابی  اراک
9 علی    وروانی فراهانی اراک
10 مجید  ملک حسینی اراک
11 عصمت مختاری اراک
12 مهدی مهاجرانی اراک
13 نادر دژند اراک
14 محبوبه  بیات اراک
15 محمد شفیعی اراک
16 ابوالفضل میرزائی اراک
17 ابوالفضل میرزایی اراک
18 وحید  شفیعی اراک
19 محبوبه داودی فر اراک

 

نام رشته شغل : کارشناس امور اداری - مسئول خدمات اداری   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداریها 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس امور اداری
1 علی اکبر نوروزی اراک
2 داود خان محمدی  اراک
3 ساجده عسگری اراک
4 سید احمد مشهدی اراک
5 محسن صالحی مرزیجرانی اراک
6 عادله  خسروی اراک
7 محمدرضا فرازمندی اراک
8 حسین شالی بگ اراک
9 حبیب مقدسی اراک
10 فاطمه  فراهانی اراک
11 هما  داودی اراک
12 سمانه اکبری اراک
13 سحر  مرادی اراک
14 نجمه  معصومی اراک
15 رضا  اسماعیل بیگی اراک
16 ابراهیم هدایتی اراک
17 رامین بیرامی اراک

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس حقوق  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران  

  دانلود منبع شماره 2  : نظام حقوقی نحوه تملم املاک در شهرداریها

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس حقوقی ، کارشناس ثبت اسناد و املاک
1 مهدی  دربندی اراک
2 وحید  علیدادی اراک
3 ابراهیم شعبانی اراک
4 فرزاد  قاسمی نور عینی اراک
5 علی شمشیری اراک
6 ناهید  البرزی عراقی  اراک
7 فاطمه زندی فر اراک
8 حسین ارشادی فر اراک
9 ایمان جیریایی شراهی اراک
10 محسن  کریمی اراک
11 احسان رحیمی اراک
12 حسن  حاجی حسینی اراک

 

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس تحلیل گر سیستم  

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : مهارتهای هفت گانه (ICDL)   

  دانلود منبع شماره 2  : نقش فناوری اطلاعات در توسعه شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس تحلیل گر سیستم
1 احمد  فلاح  اراک
2 حمیدرضا  خسروانی فراهانی اراک
3 مسعود صالحی اراک
4 پریسا محمدی اراک
5 میلاد کشوری اراک
6 سعید برجی اراک
7 سعید  ترنج زر اراک
8 امیر شفیعی اراک
9 مهرداد احمدی اراک
10 محمد  آژیر  اراک
11 فاطمه  تاج آبادی  فراهانی اراک
12 میترا گلشن فرد اراک
13 مجید  آقایی اراک
14 حسین شهرجردی اراک
15 زهرا منصوری زاده اراک
16 فاطمه سوسن آبادی اراک
17 مریم  زمانی اراک
18 محمد گودرزی منش اراک

 

نام رشته شغل : مسئول دفتر - متصدی امور دفتری   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : آیین نگارش و مکاتبات اداری   

 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: مسئول دفتر
1 فرزاد مرادی اراک
2 مهسا  رحمانی  اراک
3 رضا کاظمی اراک
4 عیسی عسگری اراک
5 لیلا رنجبرفرد اراک
6 عباس آقا رضی اراک
7 سمیرا  براتی اراک
8 مهری  عزیز محمدی اراک
9 آرزو  کریمی اراک
10 فرزانه میرزاخانی اراک
11 انوشه سلماسی اراک
12 ربابه حسنی پور اراک
13 مینا اروجلو اراک
14 مریم رضایی نیا اراک
15 معصومه  نادی اراک
16 بهاره  صالحی اراک
17 زهرا زندی فر اراک
18 زهرا  کریمی اراک
19 عیسی عسکری اراک
20 حمید آصفی اراک

نام رشته شغل : کارشناس امور ورزشی    

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.

دانلود منبع شماره 1  : فیزئولوژی ورزشی

 

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس امور ورزشی
1 سعید  توسلی اراک
2 شکوفه السادات میرعشقی اراک
3 سبحان توسلی اراک

 

نام رشته شغل : کاردان - کارشناس تاسیسات   

جهت استفاده بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید

  دانلود منبع شماره 1  : تاسیسات و زیر ساخت های شهری 

  دانلود منبع شماره 2  : تاسیسات شهری

لیست افراد مجاز به شرکت در آزمون

نام رشته شغل: کارشناس تاسیسات
1 مجید احمدی اراک
2 بابک رحمتی اراک
3 علی تکلو اراک
4 محمد قاسمی اراک
5 مهدی نادری اراک
6 علی شفیعی اراک

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۰